Menu

Zaniechania w szpitalach

Coraz częściej słyszy się o różnego rodzaju zaniechaniach, jakie mają miejsce w naszej polskiej, publicznej slużbie zdrowia. Bardzo ważne jest oczywiście naświetlenie faktu, którym jest coraz częstsze zaniechanie jakiejkolwiek pomocy pacjentom, przebywajacych w ośrodkach państwowej opieki medycznej, zarówno tej podstawowej w przychodniach, jak i tej bardziej specjalistycznej, w szpitalach.

Lekarze i pielęgniarki zamiast czuwać na oddziałach szpitalnych przy łóżkach pacjentów, tym bardziej tych, którzy wymagają stałego nadzoru i stałej opieki medycznej, chorych na wiele przewlekłych chorób, wymagających stałego nadzoru i stałego dostarczania leków, jak również monitorowania, nie tylko maszynowego, wszystkich funkcji życiowych organizmu, zwyczajnie odchodzą od łóżek pacjentów, ponieważ twierdzą, że należą im się dłuższe przerwy w czasie dyżurów, że należą im się znacznie wyższe pensje  (ciekawe za co, skoro zaniechania w pomocy pacjentów są coraz częstszymi przypadkami w państwowych szpitalach) i tym podobne.

Jednak wszystko tak naprawdę działa w dwie strony. Dlatego, że co prawda lekarze i pielęgniarki z bliżej nie znanych nam przyczyn coraz częściej zaniedbują pacjentów i popełniają z tego względu bardzo wiele błędów w ich leczeniu to jednak za te wszystkie swoje występki i zaniechania mogą zostać pozwani przed sąd za błąd w sztuce albo też za zaniechanie i odstąpienie czy też zaniedbanie w leczeniu poszczególnych pacjentów.

 

Redaktor w Agicor.pl